Termes i condicions

Condicions generals

La confirmació de la comanda implica l'acceptació de la compra i d'aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions particulars de la vostra relació amb Cava Gabarró. 

Dades mercantils:

Denominación social: AGRICOLA ANOIA, S.L.

Nombre comercial: CAVA GABARRO

CIF: B08969172

Domicilio: Carretera BV 2242 Km 3,7
Urbanització Can Mata
08784 Piera

Cava Gabarró. posa a disposició de l'usuari el telèfon 93 776 04 20 i l'adreça de correu electrònic comercial@cavagabarro.cat per resoldre qualsevol dubte sobre aquestes condicions. 

Mitjançant l'acceptació del contracte declareu:

a) Que teniu capacitat de contractar, d'acord amb la normativa espanyola aplicable.

b) Que heu llegit aquestes condicions generals i les accepteu expressament. 

1.- Àmbit d'aplicació.

Aquestes condicions regiran la relació comercial que establiu amb Cava Gabarró., formalitzada per l'execució d'una comanda, la utilització dels serveis i la compra o sol·licitud dels productes que el titular de la pàgina ofereix a través de l'espai web assignat al domini cavagabarro.cat. Qualsevol operació efectuada fora d'aquest espai no vincula Cava Gabarró..

 2.- Acceptació i vigència de les condicions generals.

Aquestes condicions generals poden ser modificades. La modificació es notificarà als usuaris a través de la mateixa pàgina web. En la relació establerta amb vostè seran vàlides i aplicables les condicions generals vigents en la data d'acceptació. Les clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002. 

 3.- Descripció dels articles.

Al web es donen només les referències més importants dels articles oferts. Podeu sol·licitar més informació sobre els articles a l'adreça electrònica especificada anteriorment. Les existències dels articles són limitades i que figurin al web no implica que estiguin disponibles immediatament. Si no disposa del article sol·licitat,Cava Gabarró. el demanarà al distribuïdor i si esta disponible en el moment de la sol·licitud us ho comunicarà en el missatge de recepció de la comanda.

4.- Procediment de compra.

Aquest és el procediment establert per Cava Gabarró. per adquirir articles a través del seu web: 

  • Alta com a client

Per poder fer compres a la web de Cava Gabarró. us heu de donar d’alta com a client. És completament gratuït i les vostres dades es guardaran de forma segura.

  • Cistella de compra.

A través del cercador existent la web es poden localitzar els articles desitjats realitzant l'habitual cerca per paraules. Un cop localitzats els articles s'ha de prémer sobre l'opció Afegir a la cistella que apareix a la fitxa de cada article. Podeu repetir aquesta operació tantes vegades com vulgueu. A mesura que aneu triant els articles que vulgueu adquirir, aquests es van afegint a la cistella de compra, des d'on es podrà consultar en tot moment l'estat actual de la seva comanda amb els preus i quantitats corresponents. Des d'aquest mateix estadi es pot modificar la seva comanda: Afegir, esborrar unitats, etc. Un cop hagueu triat tots els articles, feu Finalitzar compra. Després heu d'escollir si voleu recollir la vostra comanda a la nostra llibreria o bé que us l’enviem a casa vostra, en aquest cas haureu d’escollir si voleu que us l’enviem per correu certificat o per agència. 

Les tarifes de tramesa les trobareu en l’apartat Càlcul de despeses de tramesa.

  • Pagament.

    Podeu pagar la comanda mitjançant targeta de crèdit a través d'una passarel•la de pagament del Banc Sabadell, entitat encarregada de validar el pagament. Garantim una total protecció i confidencialitat de les dades, ja que aquesta operació es realitza a través de servidor segur (SSL).

Si el pagament ha estat realitzat correctament rebreu la confirmació de la comanda amb un missatge a l'adreça electrònica que hàgiu especificat al formulari de compra. 

5.- Disponibilitat dels productes i confirmació de la comanda .

La informació relativa a la disponibilitat d'un article està subjecta a canvis sense preavís depenent de la demanda dels nostres clients i de les existències dels proveïdors i la possibilitat de fer la comanda. Quan feu una comanda rebreu una confirmació per correu electrònic que us informarà de qualsevol modificació de disponibilitat relativa als articles que hàgiu sol·licitat. Si hi trobeu qualsevol error o discrepància sobre el preu, el lliurament o la forma de pagament, comuniqueu-nos-ho immediatament.


6.- Preu dels productes.

Tots els preus indicats a la pàgina web estan vigents fins que s'exhaureixin les existències. En el cas dels productes que no estiguin disponibles immediatament, Cava Gabarró. no en confirmarà la disponibilitat fins que no l'hagi consultat amb el proveïdor corresponent. L'import de la compra que aparegui a la pantalla durant el procés de compra i l'import indicat al missatge de confirmació que Cava Gabarró. enviï al comprador han de coincidir. En cas de divergència, l'import vàlid serà el del document de confirmació de la reserva o de la compra realitzada a través del web. Els preus dels articles estan subjectes a modificacions que el proveïdor determini i en el cas d’articles de importació, a les fluctuacions de la moneda d'origen. En el cas d'enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, Cava Gabarró. no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels propis de cada país. 

7.- Anul·lació de comandes.

Cava Gabarró. es reserva el dret d'anul·lar les comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d'enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament dels articles. Si voleu anul·lar una comanda encara no expedida, ho podeu fer enviant-nos un missatge electrònic amb el número de comanda.

8.- Condicions de lliurament.

Les comandes s'enviaran a través del servei certificat de Correus o per agència. Aquesta modalitat implica unes despeses i una forma de lliurament que varia segons el volum de la comanda i la seva destinació.

9.- Devolucions de compres.

Cava Gabarró. us informa que disposeu del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin en les categories contemplades en l'article 45 de la Llei de ordenació del comerç minorista. Podeu exercir aquest dret d'acord amb les següents condicions: 


Cava Gabarró. accepta totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del article) sempre que el article es trobi en perfecte estat. Un cop rebut l’article, Cava Gabarró. comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l'import. Si rebeu un article en mal estat, el podeu tornar i Cava Gabarró.p us reemborsarà l'import íntegre (preu de l’article i despeses d'enviament). La responsabilitat de Cava Gabarró. es limita a aquesta reposició. Les devolucions o reclamacions poden fer-se efectives a l'adreça: comercial@cavagabarro.cat

10.- Formes de pagament.

Cava Gabarró. accepta com a forma de pagament per a les compres efectuades des del seu web, d'acord amb les condicions establertes aquí i en la normativa aplicable corresponent, la targeta de crèdit, perquè és la forma més còmoda i segura ja que disposem d'un sistema de passarel·la de pagament homologat segons la normativa vigent.

11.- Protecció de dades personals.

La informació relativa al tractament de les vostres dades personals és la inclosa a la política de privacitat vigent a la pàgina web. L'acceptació d'aquestes condicions generals implica també l'acceptació de la política de privacitat. En tot cas, us informem que les vostres dades formaran part d'un arxiu automàtic propietat de Cava Gabarró. i que seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació comercial establerta amb voste.

12.- Ús del servei i responsabilitats.

Cava Gabarró. no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis i queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i prejudicis causats per la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de dades. Cava Gabarró. no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres webs que no siguin titularitat seva i que, per tant, no pugui controlar.

13.- Nul·litat de les clàusules.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només aquella clàusula o part de la clàusula, i es mantindrà la resta de les Condicions Generals.


14.- Reclamació de comandes.

Si no rebeu la comanda un cop transcorregut el termini de lliurament aproximat, poseu-vos en contacte amb nosaltres i farem immediatament la reclamació a Correus o l’agència de transport. El servei de correus únicament accepta reclamacions després de vint dies hàbils a partir del lliurament del paquet en les seves oficines pels enviaments nacionals i trenta dies per als enviaments internacionals. 

© 2023 Agricola Anoia, S.L.